Amacımız

 

ÇGYD-LOGO1

Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD), nitelikli çocuk ve gençlik yayınlarının üretimini özendirmek, yurtiçinde ve yurtdışında öne çıkarılmasını sağlamak, çocukların dil ve estetik özellikleri açısından zengin kitaplarla buluşmasını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Üyeleri arasında yazarlar, çizerler, yayıncılar, akademisyenler, editörler, televizyon ve radyo çocuk programları yapımcıları, çocuk tiyatrosu sanatçıları, öğretmenler ve kütüphaneciler bulunmaktadır. ÇGYD, amaçları doğrultusunda, paneller, konferanslar, çalıştaylar ve sergiler düzenler, üniversiteler ve diğer STK’larla işbirliği yapar. Çocukların nitelikli kitapla buluşmasını sağlayacak etkinliklere üyelerinin katılımı için çaba harcar.

ÇGYD, İsviçre merkezli uluslararası bir kuruluş olan IBBY’nin (International Board on Books for Young People, (www.ibby.org) ulusal bölümünü temsil eder. IBBY’nin etkinliklerine katılarak çocuk ve gençlik edebiyatı yazarları ve çizerlerinin başka ülke yazar ve çizerleriyle buluşmasına, birlikte projeler üretmesine, karşılıklı işbirliği yapılmasına ve üretimlerin sergilenmesine yardımcı olur.