Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği yeni yönetim kurulu seçildi

31 Mart 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul sonucunda derneğimizin yeni yönetim kurulu şu şekilde oluşmuştur:

Fatih Erdoğan (Başkan), Aytül Akal (Başkan yardımcısı), Doğan Gündüz (Sayman), Füsun Çetinel (Yazman), Esra Alkan (Üye)