Dünya Çocuk Kitapları Türkiye Bildirisi Mavisel Yener’den…

 2018 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI TÜRKİYE BİLDİRİSİ 

Her yıl Kasım’ın ikinci haftasında ÇOGEM – Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Dünya Çocuk Kitapları Haftası Türkiye Bildirisi yayımlanıyor. Prof. Dr. Sedat Sever’in başkanlığını sürdürdüğü merkez bu yılın bildirisini yazar Mavisel Yener’in kaleme almasını istedi. 2018 Dünya Çocuk Kitapları Haftası Türkiye Bildirisi aşağıdadır. 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda aslında neyi kutluyoruz? 

Çocuklar ile nitelikli kitabın, yazarın, çizerin buluşmasını kutluyoruz. Çünkü bu buluşma nasıl “insan” olunacağının ipuçlarını veriyor, kitap pencerelerini güneşe açıyor. Ki bu pencereler çocukların da gözlerinin açık olması anlamına geliyor. 

Nitelikli çocuk kitaplarını kutluyoruz. Çünkü kitap toplumun dününü, bugünü, yarınını içinde saklar, bir çınar gibi köklerini ülkenin damarlarına salar. Nitelikli kitap, nitelikli insan yetiştirir. 

Çocuğun kitap sevincini kutluyoruz. Çünkü, çocuğun kitapla buluşması, bir düşü gerçeğe, duyguları sevgiye, tekliği çokluğa dönüştürmek anlamına gelir. Çocukken uzakları yakınımızda duyumsamamız, tanımadıklarımızla tanış olmamız, hayata tutunmamız, incelikli bakışımız, sevince yakın duruşumuz kitaplar aracılığı ile olmadı mı? 

Ülkemizin kültür birikimine, eğitimine köklü hizmetlerde bulunmayı kutluyoruz. Çünkü, çok yönlü yazınsal ürünlerle çocukları buluşturmak demek, ülkemizin kültür birikimine, eğitimine köklü hizmetlerde bulunmak, insanlık yolunda ilerlemek anlamına gelir. Okuma kültürü bir ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. 

Kitaplarla gelen bilgiyi, keşifleri kutluyoruz. Çünkü okuyan çocuğun bilgi dağarcığı genişler, bilgi sahibi olan birey, kendini özgür duyumsar. Kendini özgür duyumsayan birey, içsel zenginliğinin farkına varır. Her kitap, kutlanması gereken bir keşiftir. 

Düşünme yetimizi kutluyoruz. Çünkü, okuyan çocuk, düşünmeyi öğrenir. Dış dünyayı ve kendini algılar, anlamlandırır, sorgular, zihnini etkin kullanır, yaratıcılığı artar. 

Çocukların kültür ve beğeni düzeyini, belleğini, duygularını, değerlerini yükseltmeyi kutluyoruz. Çünkü, okuma yolculuğu çocuğun algısını değiştirir; insanlığa ait ortak değerleri benimsemesi, çevresini kucaklaması için yepyeni ufuklar açar. 

Çocuk kitaplarının işlevlerinin duyarlı yetişkinler tarafından anlaşılmasını kutluyoruz. Çünkü çocukların, iyi çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikleri bilen, onlara destek olabilecek duyarlı yetişkinlere gereksinimi var. 

Nitelikli çocuk kitaplarının yurdumuzun her köşesine ulaşmasını kutluyoruz. Çünkü, yurdun ücra bir köşesinde yaşayıp, iyi bir çocuk kitabına ulaştığında onu şefkatle okşayan çocuğun yürek çarpıntısı, kutlanacak bir şeydir. Bu yürek çarpıntıları, toplumumuzun çağdaş kültür sanat anlayışının basamaklarında yükselebilmesi açısından önemlidir. 

Uygarlığa yürümeyi kutluyoruz. Çünkü çocuk kitapları, kitapsever nesilleri peşlerine takarak onların sınırlarını genişletir, çağdaş uygarlık yolunda emek harcamaları için yüreklendirir. 

Bebeğine kitap okuyan anne-babayı kutluyoruz. Bebeklere kitap okunmasını öneren çocuk doktorlarını, hemşireleri, psikolojik danışmanları, rehber öğretmenleri kutluyoruz. Çünkü, çocuk kitapları bebeklik döneminden itibaren çocukların en iyi arkadaşları, sırdaşlarıdır. Kitaplar bebeklerin dil becerilerini, duygusal ve sezgisel algılarını, kavramsal algılarını geliştirir. Sanat duyarlığı kazandırır. 

Çocukların dünyayı değiştirmesini kutluyoruz. Çünkü çocuklar dolup taşarsa, dünya değişir. O kabı dolduran, kitaplardır. Taşmayla beraber eylemlilik başlar. Yüreğini kitaplarla dolduran bir çocuk, iyi bir okur olmasının yanısıra, geleceğin yazarı olabilmek için, birikimini çoktan yapmaya başlamıştır. 

Çocuk yazınına emek veren herkesi kutluyoruz. Çünkü akademisyen, öğretmen, kütüphaneci, yazar, ressam, yayıncı, editörler ile ÇOGEM (Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi), ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği), Çocuk Vakfı, Herkese Kitap Vakfı gibi gönüllü çalışmalar gerçekleştirenler, sanat eğitimi yapan kurumlar ve bu alana hizmeti olan herkes kutlanmayı hak ediyor. 

Öyleyse, ülke olarak, çocuklarımızın sanatsal, düşünsel gereksinimlerini karşılamak için, kitap okuma seferberliği ilan edip, yaşadığımız, tanığı olduğumuz, can verdiğimiz bu döneme ve geleceğe, insan sıcağını, kitap ışığını, aklın gücünü nakışlayalım… 

www.maviselyener.com