HAKKIMIZDA

Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin (ÇGYD) kurulma düşüncesi, 1979’un “Çocuk Yılı” ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen çocuk kitapları fuarı ve çocuk edebiyatı seminerleri sırasında, Prof. Dr. Meral Alpay ve Nabey Önder’in öncülüğünde ortaya çıktıysa da resmi olarak kuruluşunu 1994 yılında gerçekleştirebildi.

ÇGYD, İsviçre merkezli uluslararası bir kuruluş olan IBBY’nin (International Board on Books for Young People, (www.ibby.org) ulusal bölümünü temsil eder. IBBY’nin etkinliklerine katılarak çocuk ve gençlik edebiyatı yazarları ve çizerlerinin başka ülke yazar ve çizerleriyle buluşmasına, birlikte projeler üretmesine, karşılıklı işbirliği yapılmasına ve üretimlerin sergilenmesine yardımcı olur. Halen bu kuruluş bünyesinde Türkiye’yi temsil eden, çocuk edebiyatı ve kitapları alanında yarışmalar, konferanslar, seminer ve sempozyumlarla ilgili olarak uluslararası ölçekte bilgi alışverişi sağlamaya çalışan derneğimiz dünyanın en ünlü çocuk edebiyatı ödüllerinden Andersen’e her iki yılda bir ve ALMA ödülüne her yıl aday gösterme yetkisine de sahiptir.

Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği, nitelikli çocuk ve gençlik yayınlarının üretimini özendirmek, yurtiçinde ve yurtdışında öne çıkarılmasını sağlamak, çocukların dil ve estetik özellikleri açısından zengin kitaplarla buluşmasını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Üyeleri arasında çocuklar için yazan yazarlar, çizerler, yayıncılar, akademisyenler, editörler, televizyon ve radyo çocuk programları yapımcıları, çocuk tiyatrosu sanatçıları, öğretmenler ve kütüphaneciler bulunmaktadır. ÇGYD, amaçları doğrultusunda, paneller, konferanslar, çalıştaylar ve sergiler düzenler, üniversiteler ve diğer STK’larla işbirliği yapar. Çocukların nitelikli kitapla buluşmasını sağlayacak etkinliklere üyelerinin katılımı için çaba harcar.