ÇGYD Ödülü Alan Kitaplar İçin Uygulanmış Olan Katılım Koşulları

KATILIM KOŞULLARI

Genel

 • Yılın Çocuk Kitapları seçimine yalnızca yayınevleri aday gösterebilir.
  • Aday kitaplar, birer edebiyat yapıtı olmalı, doğrudan eğitim amaçlı ve içerikli olmamalıdır.
  • Altı ana dalda seçime yalnızca birinci baskısı 2013 yılında yapılmış, daha önce başka bir yayınevinde yayımlanmamış kitaplar aday gösterilebilir.
  • Yayınevleri her dal için en çok beş (5) kitap aday gösterebilecektir.
  • Yapıtlar, çocuğun dilsel, düşsel, düşünsel, sanatsal yapısını gelişterecek nitelikte olmalıdır.
  • Yayınevleri, aday gösterecekleri kitapların yazarlarını seçime katılımları konusunda bilgilendirmek ve izinlerini almakla yükümlüdür. Yayınevleri ayrıca, Yılın Resimli Öykü Kitabı dalında illüstratörleri ve Yılın Çocuk Kitabı Tasarımı dalında da grafik tasarımcıları seçime katılımları konusunda önceden bilgilendirecektir.
  • Aday kitaplar, Seçici Kurullar tarafından, kapağı, genel tasarımı ve resimlenmesi gibi görsel özellikleriyle de değerlendirilecektir.
  • Aday kitaplardan Katılım Koşulları’na uygun olmayanlar seçim değerlendirmesine alınmayacaktır.
  • Belirtilen dallardan birinde ya da birkaçında ödüle değer kitap bulunmadığı takdirde o yıl için ödül verilmeyebilir.
  • Aday kitapların her birinden altışar adet gönderilecektir. Gönderilen kitaplar iade edilmez.
  • Yayınevi, hazırlayacağı bir ön mektupla, seçime gönderdiği kitap ya da kitapların hangi dal ya da dallarda aday gösterildiğini listeleyerek belirtecektir.
  • Yılın Çocuk Kitabı Tasarımı dalı için aday gösterilen kitaplar diğer dallarda da aday gösterilebilirler. Bu durumdaki kitaplar, aday gösterildikleri her dal için altışar adet gönderilir.
  • Seçici Kurullar’da görevli yazarların ve illüstratörlerin yapıtları seçime, görev aldıkları Seçici Kurul dışındaki dal ve dallarda önerilebilir; görev aldıkları Seçici Kurullar’da değerlendirilemezler.
  • Her yıl tekrarlanan seçimin dalları, çocuk edebiyatının yayın yelpazesi göz önünde bulundurularak değiştirilebilir.
  • Aday kitaplar başka bir seçim, yarışma ya da ödüle aday gösterilmiş ve derece almış olabilir. Varsa, söz konusu bilginin yayınevinin hazırlayacağı ön mektupta belirtilmesi yeterlidir.
  • Seçim; yayınevlerine, internet gruplarına, ÇGYD üyelerine ve basına internet yoluyla ve basın açıklamasıyla duyurulur.

Yılın Çocuk Öyküleri Kitabı

 • Yazar ve yayınevi seçilir.
  • Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
  • Aday kitapların her birinde en az üç bağımsız öykü bulunmalıdır.
  • Aday kitaplar, özellikle 9-12 yaş çocuklar için hazırlanmış olmalıdır.

Yılın Çocuk Romanı

 • Yazar ve yayınevi seçilir.
  • Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
  • Aday kitaplar, özellikle 9-12 yaş çocuklar için hazırlanmış olmalıdır.
  • Aday gösterilen her kitap için ayrıca bir bilgi sayfası hazırlanacaktır. Her kitap için bir A4 sayfayı geçmeyecek olan bu bilgi sayfasında, konu özeti, yazarı hakkında bilgi ve kitabın ilgili edebiyat alanındaki yerini ifade eden kısa sunuş metni bulunacaktır.

Yılın Gençlik Öyküleri Kitabı  

 • Yazar ve yayınevi seçilir.
  • Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
  • Aday kitaplar, özellikle 13 yaş ve üstü gençler için hazırlanmış olmalıdır.
  • Aday gösterilen her kitap için ayrıca bir bilgi sayfası hazırlanacaktır. Her kitap için bir A4 sayfayı geçmeyecek olan bu bilgi sayfasında, konu özeti, yazarı hakkında bilgi ve kitabın ilgili edebiyat alanındaki yerini ifade eden kısa sunuş metni bulunacaktır.

Yılın Gençlik Romanı

 • Yazar ve yayınevi seçilir.
  • Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
  • Aday kitaplar, özellikle 13 yaş ve üstü gençler için hazırlanmış olmalıdır.
  • Aday gösterilen her kitap için ayrıca bir bilgi sayfası hazırlanacaktır. Her kitap için bir A4 sayfayı geçmeyecek olan bu bilgi sayfasında, konu özeti, yazarı hakkında bilgi ve kitabın ilgili edebiyat alanındaki yerini ifade eden kısa sunuş metni bulunacaktır.

Yılın Resimli Öykü Kitabı  

 • Yazar, illüstratör ve yayınevi seçilir.
  • Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
  • Aday kitaplar, 8 yaşına kadar çocuklar için, 16-48 sayfa, renkli resimli, metin-resim dengesi ve boyutları yaş grubunun gereksinimlerine uygun olmalıdır.
  • Aday kitaplar özgün olmak koşuluyla bir dizinin ya da setin parçası olabilir. Bu durumda yayınevi, kitabın ait olduğu dizi ya da setin diğer kitapları hakkında bir A4 sayfayı geçmeyecek uzunlukta toplu bilgi vermelidir. • İlköğretimin ilk sınıflarına yönelik, salt eğitim amaçlı hazırlanmış kitaplar bu dalda değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yılın Çocuk Kitabı Tasarımı  

 • Grafik tasarımcı ve yayınevi seçilir.
  • Aday kitaplar, 8-12 yaş çocuklar için hazırlanmış olmalıdır.
  • Aday kitaplar, öykü, roman, şiir, deneme, derleme, anı vb türlerde edebiyat eserleri olmalı; çeviri ve uyarlama olmamalıdır.
  • Aday kitapların grafik tasarımı, kapak ve iç görselleri, ülkemiz sanatçıları tarafından yapılmış özgün işler olmalıdır.
  • Aday gösterilen her kitap için ayrıca bir bilgi sayfası hazırlanacaktır. Her kitap için bir A4 sayfayı geçmeyecek olan bu bilgi sayfasında, konu özeti, yazarı hakkında bilgi ve kitabın ilgili edebiyat alanındaki yerini ifade eden kısa sunuş metni bulunacaktır.