IBBY 2018

36. Uluslararası IBBY Kongresi 30,31 Ağustos, 1 Eylül 2018’de Yunanistan’da. Derneğimizin kongreye destekleri devam edecek…

IBBY Atina Kongresi’nin Teması

(Türkçesi: Fatih Erdoğan)

Doğu ile Batı’nın karşılaştığı yer

Emer O’Sullivan’ın çok yerinde bir saptama olarak belirttiği gibi çocuk kitapları ve dergilerinin önemli ölçüde çoğaldığı on sekizinci yüzyıl Avrupa’sında çocuk edebiyatı dil ve kültür sınırlarını silikleştirmiştir. İşte tam da Afrika, Asya ve Avrupa’nın birbirine değdiği bir yerde gerçekleştirilecek olan 36. IBBY kongresi çocuk ve gençlik edebiyatında ve onun aracılığıyla kültürlerin karşılaşmasını tema olarak belirledi. Doğu ile Batı’nın karşılaşması teması mimariden siyasete, popüler kültürden yeme içme kültürüne, sanattan müziğe, eğitime ve tabii ki edebiyata kadar hayatın bütün alanlarındaki yansımalarıyla Yunanistan’da ele alınacak.

İnsanların, kültürlerin, dinlerin ve dillerin akışkanlığı ve birbirleriyle olan etkileşimleri tarihsel olarak aynı anda hem yoğun bir zenginlik hem de gerilimler üretmiştir. Küreselleşmenin güncel etkileri ise bu zenginlik ve gerilimin şiddetini arttırmıştır. Çocuk edebiyatının, aynılık ve farklılık arasındaki küresel ve yerel, ulusal ve uluslar ötesi gerilimlerde etkin bir rolü olagelmiştir. Karşılaştırmalı yaklaşımlarla ele alınan çocuk edebiyatı üretimi, dolaşımı ve etkileri, edebi içerik, üretim süreçleri ve eğitim açısından da bizi aydınlatmaktadır.

IBBY’nin ve Münih Kütüphanesi’nin (IYL) kurucusu Jella Lepman, çocuk kitaplarının ulus, dil ve kültür sınırlarını aşarak paylaşılmasının kültürlerarası iletişimin ve karşılıklı anlayışların önünü açacağına inanıyordu. Bu da dünya barışı ve refahı için elzemdi. Kültürlerarası iletişimin ve anlayışının gelişmesine bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Doğu ile Batı’nın karşılaşması teması dünyanın her tarafından katılımcıların yeni fikirlerle, ilişkilerle bir araya gelebilmeleri, kıtasal, ulusal, kültürel, dilsel sınırları aşarak etkileşimde olabilmeleri ve karşılaştırmalar yapabilme fırsatı elde edebilmeleri için bir platform sunuyor. Bunu başarabilmek için farklı farklı kitapları, yapıcı diyaloglarla kurarak birlikte ele alabiliriz, onların kültürel arka planlarını ve ilişki ağlarını keşfetmeye çalışırken farklılıkların zenginliğini, kültürlerarası alışverişin değerini, kültürel duyarlılık ve küresel farkındalığın önemini keşfedebiliriz.

2018 IBBY Kongresi’nin üç alt başlığı var:

  1. Farklılık, aynılık ve çocuk edebiyatında çeşitlilik

  2. Çeviri, aktarma ve diller, uluslar ve kültürler arası karşılaştırma

  3. Çocuk ve gençleri Uluslar arası ve kültürlerarası edebiyatla bir araya getirme