19. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2019 tarihinde saat 14:00’de dernek merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 

25 Mayıs 2019 tarihinde Acıbadem Akasya Göl Etabı, A5C Blok Daire 1* adresinde saat 14:00’te yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama

2. Divan teşkili

3. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın faaliyet ve hesap raporlarının okunması

4. Görüşme

5. Yönetim Kurulu’nun aklanması

6. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

7. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

8. Dilekler ve kapanış.

*Akasya AVM arkası